Realizacja, zakładanie ogrodu

Na podstawie wykonanego już projektu ogrodu, przechodzimy do kolejnego etapu, do wyceny.

Po podjęciu decyzji o dalszej współpracy podpisujemy umowę na realizację ogrodu.

Zakładanie ogrodu, to kolejny ciekawy etap. Czasami stawia przed nami sporo wyzwań. Staramy się im sprostać zatrudniając specjalistów w naszej dziedzinie. Współpracujemy również z firmami zewnętrznymi, które wspomagają nas swoim doświadczeniem. W zakres naszych usług wchodzi kompleksowe zakładanie ogrodów, kształtowanie terenu, budowa murków oporowych, zakładanie systemów nawadniania, oświetlenie ogrodów, trawniki, tarasy,  instalacja  robotów koszących , budowa altan i wiele innych składowych które tworzą ogród.